Niemand heeft gelijk/iedereen heeft gelijk.

PlanB is een nieuw begrip in de wereld van probleem- en conflictoplossing.

Spanningen tussen individuen of groepen zijn de belangrijkste oorzaak bij het ontstaan van problemen, meningsverschillen, conflicten of zelfs ruzies. De gevolgen hiervan zijn vaak dat de communicatie tussen de belanghebbenden verstoord raakt en dat de vertrouwensband of zelfs de veiligheidsbeleving wordt aangetast. Door een verschil van inzicht en tegenstrijdige belangen lijkt een gezamenlijke oplossing een utopie.

PlanB-Bemiddeling begrijpt als geen ander hoe lastig het kan zijn om in dergelijke situaties tot een compromis te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.  De geschiedenis heeft ons echter geleerd dat er door aanwezigheid van een onafhankelijke, ervaren en evenwichtige bemiddelaar vaak tóch bruggen kunnen worden geslagen.

Time for PlanB