Diensten

Incasso

Als de uiterste betaaldatum van uw factuur is verstreken, is het moment aangebroken om uw klant te benaderen. Het vroegtijdig treffen van nadere maatregelen leidt doorgaans tot betaling, zonder de kosten van een gerechtelijke procedure. Buitengerechtelijke werkzaamheden (het minnelijk traject) kunnen bestaan uit diverse sommaties of telefonisch contact met uw klant. De activiteiten in het minnelijk traject worden deels bepaald op basis van een persoonlijk gesprek. De achterliggende redenen op grond waarvan uw factuur niet door uw klant wordt voldaan lopen uiteen. Wij leveren daarom maatwerk.

Bemiddeling

Wij begrijpen de waarde van een blijvende zakelijke relatie tussen u en uw klant en zoeken daarom proactief naar minnelijke oplossingen die de continuïteit van de relatie tussen u en uw klant bevordert. Wij werken nauw met u samen zodat we de resultaten behalen die u van ons verwacht. Door simpelweg uw vordering aan ons uit te besteden, blijft uw zakelijke relatie in stand en zet u uw bedrijfsactiviteiten ongehinderd voort.

Buitenlandse vorderingen

Wij hebben een samenwerkingsverband met diverse partners die grensoverschrijdende vorderingen afwikkelen. Heeft u een vordering binnen Europa, neem dan contact met ons op voor nadere informatie.